Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Norrøn tidChevronRight
  5. Vegen til JerusalemChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne tverrfaglege læringsstien, skal du

  • kjenne til samfunnstilhøva i høgmellomalderen i Europa
  • ha lese utdrag av forteljinga om Sigurd Jorsalfare i Snorres kongesoger og drøfta korleis samtidige idear og samfunnstilhøve påverkar måten forfattaren tenkjer og handlar på
  • ha sett filmen Arn – Tempelridderen og vurdert filmen som historisk kjelde
  • ha studert utdrag av tekstar frå ulike tidsepokar som handlar om krosstog og kampen mellom kristne og muslimar, og teke stilling til ståstaden til forfattaren og verdiane tekstane representerer