Hopp til innhald

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Tekst i kontekstChevronRight
  4. Folkedikting og samtidstekstarChevronRight
  5. Bukkene Bruse og Frøknene FrueChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kjenne til typiske sjangertrekk i folkeeventyr
  • kjenne til ulike forteljemåtar
  • vite kva som er meint med omgrepet «verdiar», og kunne identifisere kva for verdiar som vert formidla i ein tekst
  • kunne samanlikne forteljemåtar og verdiar i folkeeventyr og moderne eventyr
  • forstå korleis tekstar speglar tankemønster og samfunnstilhøve i den tida dei vart til i