Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. TekstteoriChevronRight
  4. Tekst og samfunnChevronRight
  5. DiskursanalyseChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

I diskursanalysen skal vi sjå nærare på forholdet mellom tekst og kontekst. Kva for tenkjemåtar og haldningar byggjer teksten på? Det kan vi finne ut ved å analysere alt frå sjølve teksten, til teksten sin kontekst og kulturell kontekst.

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

  • kunne forklare kva vi einer med omgrepet diskurs
  • vite kva som påverkar korleis vi forstår tekstar
  • ha gjennomført ein diskursanalyse