Hopp til innhald

  1. Home
  2. Kommunikasjon og kulturChevronRight
  3. KommunikasjonssteoriChevronRight
  4. Introduksjon til kommunikasjonsomgrepetChevronRight
  5. KulturfiltermodellenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Kulturen vi har vakse opp i, det vi har lært og erfart, påverkar oss i kommunikasjon med andre. Vår kulturelle ståstad fargar korleis vi både sender og tolkar meldingar. Ein kommunikasjonsmodell som beskriv dette er kulturfiltermodellen.

 

Læringsmål for læringstien er at du skal:

  • kunne forklare omgrepa kulturfilter, intendert og mottatt meining, relasjon og kontekst i kulturfiltermodellen
  • kunne bruke kulturfiltermodellen for å forklare korleis en person sin kulturelle ståstad påverkar kommunikasjonen
  • kunne bruke kulturfiltermodellen i ein analyse av konkrete kommunikasjonssituasjoner