Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediemakt og ytringsfridomChevronRight
  4. MediemaktChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomgått læringsstien skal du

  • kjenne til sentrale omgrep for mediemakt
  • kunne analysere nyheitssendingar ut frå eit mediemaktperspektiv
  • forstå korleis redaksjonelle medium er ein maktfaktor i samfunnet
  • forstå korleis kjelder og mediebrukarar kan utøve mediemakt