Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
  4. Norsk mediepolitikkChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

 

  • vite kva som er målet med norsk mediepolitikk

  • vite kva verkemiddel som blir nytta i norsk mediepolitikk

  • forstå samanhengen mellom mediepolitikk, mediemangfald og ytringsfridom

  • forstå korleis unge sin mediebruk påverkar mediepolitikken