Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. MediepåverknadChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha jobba med denne læringsstien skal du

  • kjenne til ulike teoriar om korleis media påverkar haldningane og handlingane våre
  • forstå på kva måte og i kor stor grad du sjølv blir påverka av media
  • kunne bruke denne innsikta når du sjølv som medieprodusent ønskjer å påverke andre