Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
  3. Mediebruk og mediepåverknadChevronRight
  4. Identitet og mediebrukChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du

  • vite kva identitet er, og korleis identitet blir utvikla
  • vite kva ei norm er, og korleis sosialisering skjer
  • kunne reflektere over moglege samanhengar mellom bruk av dataspel og mobbing eller valdeleg åtferd, med utgangspunkt i filmen IRL
  • forstå samanhengar mellom mediebruk, identitet og sosialisering