Hopp til innhald

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Media i samfunnetChevronRight
 4. Makt og mediumChevronRight
 5. Mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Etter å ha gjennomført denne læringsstien skal du

 • kjenne til eigarskapsstrukturen i norske medium
 • kjenne til dei viktigaste inntektskjeldene og innteksmessige utfordringane for norske medium
 • kjenne til statlege støtteordningar og reguleringar
 • forstå kvifor mediemangfald er viktig for ytringsfridom og demokrati
 • kjenne til viktige skillelinjer i norsk mediepolitikk
 • kunne drøfte aktuelle problemstillingar knytte til norsk mediepolitikk og medieøkonomi