Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Media i samfunnetChevronRight
  4. Makt og mediumChevronRight
  5. Mediestrukturen i NoregChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien skal vi sjå nærmare mediestrukturen i Noreg. Kvifor har vi så mange aviser? Kva typar aviser og kringkastarar har vi? Kva skjer med papiravisa? Og kven eig media? Dette er nokre av spørsmåla du får svar på.

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite kva mediestruktur tyder

  • kunne beskrive hovudtrekk ved mediestrukturen i Noreg