Hopp til innhald

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. JournalistikkChevronRight
  5. Kjeldebruk, kjeldekritikk og kjeldevern i journalistikkenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobba med denne læringsstien, skal du

  • vite kva kjelder ein journalist kan nytte seg av, og korleis du kan sikre at den informasjonen du får, er riktig og relevant
  • forstå forskjellen på førstehands- og andrehandskjelder, og bruk av profesjonelle og ikkje-profesjonelle kjelder
  • kjenne til korleis du kan få god informasjon frå ei munnleg kjelde
  • kunne vudere kjelder kritisk som grunnlag for eige journalistisk arbeid