Hopp til innhald

Eigenvurdering

Evaulering av endringsprosjektet

Reflekter over erfaringane du har gjort etter 30 dagar med endring.
 Elevar har gruppearbeid i eit klasserom og snakkar konsentrert saman. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Reflekter og diskuter

Jobb med spørsmåla på eiga hand først. Deretter kan de diskutere dei i grupper eller i heile klassen.

 1. Gi ei vurdering av gjennomføringa av prosjektet.

  • Kva gjekk bra?
  • Var det noko som ikkje gjekk som planlagt?
  • Korleis blei livet ditt påverka av endringa du gjorde?
  • Kva tenkjer du om varigheita av prosjektet? Er 30 dagar lenge nok til å kunne endre ein vane?
  • Foreslå justeringar av prosjektet som vil gjere det lettare å nå målet ditt.
 2. Kva tenkjer du no? Kan éin person bidra til endring? Kan det i så fall skje

  • i venegjengen?
  • i familien?
  • i lokalsamfunnet?
  • nasjonalt?
  • globalt?
 3. Sett at du ikkje klarte å gjennomføre prosjektet slik du hadde tenkt – korleis kan vi argumentere for at prosjektet er vellykka likevel?
 4. Korleis kan vi bruke det vi har erfart i dette prosjektet til å jobbe for ei berekraftig utvikling?
 5. Kva råd vil du gi til andre som har lyst til å gjennomføre eit liknande prosjekt?
CC BY-SASkrive av Thomas Bedin.
Sist fagleg oppdatert 21.10.2020

Læringsressursar

Prosjektet mitt for berekraftig endring