Hopp til innhald

Oppgåve

Kva for roller har vi som elevar?

Kva for roller har du på skulen og i kvardagen? Er det forskjell på kven du er på skulen og kven du er heime? Bli kjent med kvarandre ved å gjere ei øving med å kartleggje roller.

Medieelevar førebur seg til sending. Foto.

Oppgåve

Begynn med å notere nokre stikkord for deg sjølv. Gå deretter saman to og to og kartlegg kvarandre sine roller. Kanskje er det forskjell på kven de var på ungdomsskulen og kven de trur de skal vere no som de har begynt på vidaregåande?

Sist oppdatert 18.11.2019
Skrive av Inga Berntsen Rudi

Læringsressursar

Ny på vidaregåande