Hopp til innhald
Du er no inne i ein læringssti

Lær deg å lære

CC-BY-SA-4.0

Kva vil det seie å ha lært noko? Og kva er den beste måten å lære seg noko nytt på? Etter å ha fullført denne læringsstien skal du

  • vite kva det vil seie å ha lært noko
  • kjenne til fleire ulike læringsstrategiar
  • kunne bruke læringsstrategiar på ulike teksttypar
  • forstå kva du kan gjere for å lære betre, sjå samanhengar og gå i djupna