Hopp til innhald

Oppgåve

Mobbing og gruppepress

Korleis kan medvit rundt roller, normer og press bidra til å motarbeide mobbing?

Kjelder

Sist oppdatert 27.11.2019
Skrive av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressursar

Ny på vidaregåande