Hopp til innhald

Fagartikkel

Døme på portrettintervju

Ein god journalist både lagar og stiller gode spørsmål. Du må også førebu utstyr du treng i intervjusituasjonen.

LK20
Portrett av ung kvinne i ein spegel. Foto.

Før du skal intervjue, kan det vere lurt å lese eit døme på eit portrettintervju. Årsaka er at dette er ein sjanger som krev at du gjer nokre notat i intervjufasen. Du skal nemleg ikkje berre skrive ned svara til O, men også få fram personlegdommen.

Eksempel

  1. Portrettintervju av Magnus Carlsen på Studenttorge
  2. Kort intervju med Martin Ødegaard på TV2
  3. Portrettintervju med Sophie Elise i Elle

Øv deg

Sjå intervjuet Sofie gjer med Markus Bailey frå Barne-TV om att. Korleis ville du ha skrive om kroppsspråket hans for å vise kva slags personlegdom han har?

Løysingsforslag

Markus Bailey er ivrig og engasjert mens han pratar. Det kan det vere fint å vise lesarane dine. Då kan du til dømes skrive:

"Markus smiler og gestikulerer ivrig mens han beskriv jobben sin i Barne-TV. På spørsmål om kva han synest om det grøne rommet, smiler han lurt og...."

Sist oppdatert 18.11.2019
Skrive av Åsa Abusland

Læringsressursar

Ny på vidaregåande