Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Analyser Rebel (Bihttoš)

Dokumentarfilmen til Elle-Máijá Tailfeathers nyttar ulike teknikkar som animasjon, gamle fotografi og rekonstruksjonar. Filmen handlar om filmskaparen sin eigen familie og beskriv korleis det er å vekse opp med foreldre som tilhøyrer to ulike urfolks-grupper; den samiske og den blackfoot-indianske.

Animert bilde fra filmen Rebel. Foto.

Rebel (Bihttoš)

Sjå først filmen Rebel (Bihttoš). Bruk deretter denne skrivemalen når du jobbar med filmanalysen.

Sist oppdatert 22.01.2019
Skrive av Tina Andersson Jensen, Ragna Marie Tørdal og Sissel Stokkedal

Læringsressursar

Samiske filmstudieark

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Analyser Rebel (Bihttoš)Du er her

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Skriv ei filmmelding om filmen Hilbes biigá

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Forteljeteknikk og verkemiddel i Hilbes biigá

Kjeldemateriale