Hopp til innhald
Stativ med syntetiske, menneskeliknande ansikt som skal nyttast på robotar. Foto.

Dokumentarfilm

Will a Robot Steal my Job?

Sjå for deg ei framtid der jobbane til alt frå advokatar, komikarar, journalistar og rekneskapsførarar til kunstnarar er overtekne av robotar.

LK20

Om filmen

Journalist Anne-Marie Tomchak undersøker om robotar i framtida vil kunne lære seg ferdigheiter som vi fram til no har trudd var reserverte for oss menneske. Dersom dette skjer, vil mange jobbar etter kvart bli utførte av robotar.

Dette kan verke som ein skremmande tanke, men er det sikkert at det berre er negativt?

Filmen diskuterer moglegheita for å ta i bruk teknologien for å utnytte ferdigheitene til robotane til vårt eiget beste.

Sist oppdatert 08.04.2022
Skrive av Tina Andersson
Rettshavar: Norgesfilm AS

Læringsressursar

Undervisningsfilm