Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Påverknad på naturen

Vurder korleis jeger- og sankarsamfunnet og overgangen til jordbrukssamfunnet påverka naturen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Ein mann måla i gamal egyptisk stil går bak to oksar som trekkjer ein plog. Måleri.

Egyptisk jordbruk, frå gravkammeret til Sennedjem, 1200 f.kr.

Oppgåve 1

  1. Kva slags påverknad hadde jeger-/sankarsamfunnet på naturen samanlikna med jordbrukssamfunnet?
  2. Med tanke på det du no har lese om desse tidlege samfunna; ville du levd som jeger/sankar eller jordbrukar? Kvifor meiner du dette? Noter ned nokre stikkord for deg sjølv før du diskuterer med sidemannen.

Oppgåve 2

Diskuter i grupper:

  1. Drøft kva betydning overgangen til jordbrukssamfunnet hadde for menneska.
  2. Kva betydning hadde denne overgangen på eit berekraftig samfunn? Kan vi snakke om berekraft allereie i denne perioden? Kva synest de?
Sist oppdatert 06.10.2020
Skrive av Eva Bratvold, Magnus Sandberg og Inga Berntsen Rudi

Læringsressursar

Å skaffe mat og bruke naturressursar