Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Utforsk handelsruter

I denne oppgåva skal du utforske ei handelsrute. Du skal undersøkje bakgrunnen for og verknaden av denne handelsruta.
Kong Sigurd og mennene hans rir inn i Miklagard med sverd og skjold. Ein byport med soldatar til venstre. Tre og høge murar i bakgrunnen. Illustrasjon.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Oppgåve

Jobb saman i små grupper, og vel ei av dei følgjande handelsrutene som de ønskjer å vite meir om:

  • handelsruta vestover i vikingtida

  • handelsruta austover i vikingtida

  • Silkevegen

  • trekanthandelen

  • sjøvegen til Asia

Utforsk så korleis handelen langs den valde ruta gjekk føre seg.

De bør ha med dei følgjande punkta:

  • Kva var bakgrunnen for handelen langs denne ruta?

  • Kven handla med kven langs ruta?

  • Korleis gjekk handelen føre seg? Korleis vart varene frakta?

  • Kven hadde makt i handelsforholda? Kven fekk fordelar av denne handelen?

  • Korleis påverka handelen menneska sine liv?

Lag så ein liten presentasjon om det de har funne ut.

CC BY-SASkrive av Inga Berntsen Rudi.
Sist fagleg oppdatert 14.05.2021

Læringsressursar

Handel og økonomiske system