Hopp til innhald

Oppgåve

Vindturbinar eller ikkje vindturbinar?

Det er mange som har sterke meiningar om vindkraft og spesielt om vindturbinar på land. Debatten blir ofte polarisert; debattantane er anten for eller imot vindturbinar, men held argumenta deira mål, og korleis står det til med kjeldene desse argumenta er bygd på?

 1. Les artiklane under.
 2. Vurder truverdet til kjeldene. Grunngi svaret.
 3. Vurder påstandane i artiklane over. Ta omsyn til

  1. energibehov/kraftbehov
  2. fordelar for lokalsamfunnet
  3. kva FN meiner
  4. natur, friluftsliv og folkehelse
 4. Finn ein artikkel som er meir nyansert i debatten om vindturbinar enn det artiklane over er. Grunngi kvifor du meiner artikkelen er meir nyansert.
Sist faglig oppdatert 19.02.2020
Skrive av Cathrine Dunker Furuly

Læringsressursar

Naturferdsel

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar