Hopp til innhald

Fagartikkel

Førstehjelp på tur

Når du er ute på tur i skogen eller på fjellet, kan du eller nokon i turfølgjet ditt bli skada. Kva kan skje, korleis kan du førebu deg på det, og korleis handterer du det?

Ein fot med ein teipbit på hælen i naturomgjevnader. Ein sportsteip og ein kniv ligg ved sida av. Foto.

Gnagsår er ein vanleg skade på tur.

Både små og store skadar kan oppstå når ein er ute på tur. Derfor er det best å vere budd på kva som kan skje. Dei vanlegaste skadane er gnagsår og skrubbsår. Kuttskadar, forbrenning og forfrysning er også vanleg, i tillegg til overtråkk og brotskadar i arm eller bein.

For å førebu seg på å handtere skadar er det viktig å ha tenkt igjennom kva for skadar det er truleg at kan oppstå på den turen du skal på. Har du heilt nye fjellskor? Er det mykje stein eller ur? Skal du lage mat på bål eller primus? Er det meldt mykje vind eller dårleg vêr?

Å gjere gode vurderingar og velje turar etter evne er også med på å førebyggje skadar.

Du kan førebyggje at det skjer skadar

  • Inngåtte fjellskor kan førebyggje gnagsår. I tillegg kan du teipe område du veit er utsette for gnagsår før du drar på tur.
  • Fornuftig bruk av kniv og øks på tur kan førebyggje kuttskadar.
  • Lær deg å bruke primus før du drar på tur, dette kan førebyggje forbrenningar og branntilfelle.
  • Riktig tøy til riktig vêr er med på å førebyggje forfrysningar. I tillegg kan det vere lurt å ha med seg ein vindsekk om du skal på tur i fjellet.
  • Gode skor, som er tilpassa turen, er med på å hindre overtrakk og brotskadar.

Utstyret er avgjerande

Det er viktig å hugse å ta med førstehjelpsutstyr. Lag gjerne ditt eige førstehjelpsskrin. Det bør minimum innehalde:

  • plaster
  • gnagsårplaster
  • sportsteip
  • Om du ønskjer å ha med deg meir utstyr, kan du ta med sterile kompressar, elastisk bind / bandasje, smertestillande tablettar og plastfolie. Kompressane eignar seg til både sårreins og til å forbinde sår. Elastisk bind / støttebandasje eignar seg til å redusere heving ved akutte skadar som overtråkk. Plastfolien eignar seg godt til å forbinde kuttskadar, brannskadar eller brotskadar. I tillegg kan det fungere som fatle om du skulle skade armen.
  • Det er ikkje så mykje hjelp i utstyret om du ikkje kan å bruke det. Øv deg på å bruke det før du skal på tur, slik at du er budd om uhellet skulle vere ute.
Sist faglig oppdatert 24.06.2020
Skrive av Cathrine Dunker Furuly

Læringsressursar

Naturferdsel

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar