Hopp til innhald
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Lokalt reiselivsprodukt

De er i denne oppgåva leigd inn av eit fiktivt turistkontor for å hjelpe dei i arbeidet med å marknadsføre eit lokalt reiselivsprodukt til den norske marknaden. Produktet skal gi fleire besøkjande til kommunen. Jobb i grupper, og bestem korleis det lokale reiselivsproduktet skal utformast.

Kvite sørlandshus og båtar ved kai i Lyngør i Tvedestrand. Foto.

Del 1: Lokalt reiselivsprodukt

Ta utgangspunkt i eit lokalt reiselivsprodukt de kjenner til. Eventuelt kan de gå inn på internett og finne eit lokalt reiselivsprodukt. Tenk dykk at eit turistkontor ønskjer hjelp til å lage ein marknads- og aktivitetsplan for dette reiselivsproduktet, og at dei derfor ber dykk om å undersøkje og kome med forslag til følgjande:

 • Korleis vil du beskrive det aktuelle produktet?
 • Kva er kjernen?
 • Kva periferitenester har produktet?
 • Kva målgrupper passar produktet best for?
 • Korleis kan vi best nå fram til desse målgruppene?
 • Kva kanalar vil du bruke for å selje og distribuere dette produktet?
 • Kor viktig er dette produktet for destinasjonen som heilskap?

 • Noter svara dykkar i eit felles dokument.

Del 2: Lag ein marknads- og aktivitetsplan

Tilbodet skal lanserast om ca. seks månader på ei stor nasjonal reiselivsmesse, og håpet er at det skal trekkje besøkjande etter denne messa.

 • Lag ein marknadsplan for produktet.

 • Lag ein konkret aktivitetsplan med marknadsaktivitetar de vil bruke for å nå dei aktuelle samarbeidspartnarane og målgruppene.

Del 3: Lag ein marknadsføringskampanje for reiselivsproduktet

 • Planlegg og lag utkast til ein marknadsføringskampanje for produktet, de vel sjølv i kva form.

Del 4: Rollespel – Planlegg og gjennomfør ein marknadsaktivitet

 • Vel ein marknadsaktivitet frå lista dykkar som de ønskjer å gjennomføre i klassen.

 • Klassen representerer både kundar og gjester.

 • Marknadsaktiviteten kan til dømes vere messestand, lansering av produktet, eit informasjonsmøte eller liknande.

 • Bruk eventuelt materiell de har laga til marknadsføringskampanjen.

Sist oppdatert 28.12.2018
Skrive av Kjell Rosland og Cathrine Meyer Johansen
Rettshavarar: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressursar

Arrangement og marknadsaktivitetar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Minireiselivsmesse

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Marknadsaktivitet for nærbutikken

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lokalt reiselivsproduktDu er her

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag eit digitalt arrangement

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Lag eit webinar!