Hopp til innhald

Øving

Ing-form or the Infinitive?

Choose the correct form of the verb in the sentences below.

Sist faglig oppdatert 28.08.2019
Skrive av Karin D. Løken og Knut Inge Skifjeld

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar