Hopp til innhald

Øving

Nouns: Test your knowledge

Now you can test your knowledge about countable, uncountable and irregular nouns in the following two tasks.

Sist faglig oppdatert 26.08.2019
Skrive av Karin D. Løken, Knut Inge Skifjeld og Sonja Nygaard-Joki

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar