Hopp til innhald

Øving

Homonyms (spelled alike)

A homonym is a word that is spelled the same or sounds the same as another word, but has a different meaning.

Sist faglig oppdatert 04.03.2017
Skrive av Anne Scott Hagen

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar