Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Homonyms (spelled alike)

A homonym is a word that is spelled the same or sounds the same as another word, but has a different meaning.
CC BY-SASkrive av Anne Scott Hagen.
Sist fagleg oppdatert 04.03.2017

Læringsressursar

Working with Grammar