Hopp til innhald

Øving

Choose between It and There

Here are two tasks to test your knowledge about whether to use It or There in a sentence.

Task 1

Task 2

Sist faglig oppdatert 09.06.2016
Skrive av Karin Dwyer Løken og Hands On (NKI)

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar