Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Word Order Tasks

Paste the text into your text editor and translate the following sentences.

1 Bildet blei stole dagen etter.
2 Kven ønskjer meir kaffi?
3 Ingenting irriterer han meir enn at folk kjem for seint.
4 Ingen er meir ivrig enn han.
5 Viss du ikkje liker suppa, kan du la ho stå igjen.
6 Fredag morgon kjem bestefar til byen.
7 Nokre gonger er det ålreit.
8 Sjølv utan mi hjelp klarte ho å klatre over gjerdet.
9 Ærleg talt, du må lære deg dette fort.
10 Andreas kjem til å vinne. Det er det ingen som tviler på.
11 Han hadde måla veggene, men taket måtte han vente med.
12 Dei fekk ei slags forklaring, men sanninga ville dei aldri få vite.
13 Slike påstandar har eg høyrt før.
14 Dette huset såg ho på som sin andre heim.
15 Dette ville ho vere med på; å sove var unødvendig.
16 ”Kan eg få lov?” kviskra ho, ”og du lover å ikkje bli sint?”
17 Viss det er som du seier, så hadde eg oppdaga det med ein gong.
18 Stan var 39, og ein rask karriere hadde han gjort. Det var det ingen tvil om.
19 Kjøper du den bilen, får du problem så lenge du har han.
20 Hadde eg vore deg, hadde eg reist til New York.
21 ”Det er heilt utelukka”, svarte direktøren. ”Det er ikkje slik vi driv i bransjen vår”.

Key

1 The picture was stolen the next day.
2 Who wants more coffee?
3 Nothing annoys him more than people who arrive/come too late.
4 No one is more eager than him.
5 If you do not like the soup, you can leave it.
6 Friday morning Grandfather is coming to town.
7 Sometimes it is alright.
8 Even without my help she managed to climb over the fence.
9 Honestly, you have to/must learn this fast/quickly.
10 Andreas will win. Of that there is no doubt. /There is no doubt about that.
11 He had painted the walls, but the ceiling he had to wait with.
12 They got a sort of explanation/an explanation of sorts, but they would never learn/know the truth.
13 I’ve heard such claims before.
14 This house she looked upon as her second home.
15 This she wanted to take part in; sleep was unnecessary.
16 ”May I?” she whispered, ”And you promise not to get angry?”
17 If it is as you say, I would have discovered it right away.
18 Stan was 39, and he had made a fast career. There was no doubt about that.
19 If you buy that car, you will have problems as long as you have it.
20 If I were you, I would have gone to New York.
21 ”That is completely/totally improbable,” answered the CEO/ Managing Director. “That is not how we do things/operate in our line of business.”

CC BY-SASkrive av Per Lysvåg og Karin Dwyer Løken.
Sist fagleg oppdatert 27.11.2018

Læringsressursar

Working with Grammar