Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Pronouns, Translation

Paste the text into your text editor and translate the following sentences.

 1. Vi reparerte bilen sjølv.
 2. Desse bileta er mine, men dei der er dine.
 3. Prinsen er ein god venn av meg.
 4. Desse bøkene er interessante.
 5. Du må finne ei løysing sjølv.
 6. Her er mobilen din, men kor er min?
 7. Den filmen var god.
 8. Dei reiste på ferie med to av dei beste vennene sine.
 9. Han fann seg ein god kamerat.
 10. Eg har boka hans, men ikkje hennar.
Key
 1. We repaired the car ourselves.
 2. These pictures are mine, but those are yours.
 3. The prince is a good friend of mine.
 4. These books are interesting.
 5. You must find a solution yourself.
 6. Here is your cell phone (mobile), but where is mine?
 7. That film was good.
 8. They went on holiday with two of their best friends.
 9. He found himself a nice pal.
 10. I have (got) his book but not hers.
CC BY-SASkrive av Hands On (NKI) og Karin Dwyer Løken.
Sist fagleg oppdatert 21.04.2018

Læringsressursar

Working with Grammar