Hopp til innhald

Øving

Ing-form or Infinitive

Sist faglig oppdatert 09.06.2016
Skrive av Karin Dwyer Løken og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar