Hopp til innhald

Film og filmklipp

Word Order

Watch this video clip (1:48 min.) to learn more about word order in English compared to Norwegian.

Sist faglig oppdatert 27.09.2022
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar