Hopp til innhald

Film og filmklipp

The -ing Form not Used as a Verb

Watch this video clip (1:34 min.) to learn more about the -ing form when it is not used as a verb.

Sist faglig oppdatert 03.09.2013
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar