Hopp til innhald

Film og filmklipp

To Do-Auxiliary Verb

Watch this video clip (1:08 min.) to learn more about "to do" as an auxiliary verb.

Sist faglig oppdatert 03.09.2013
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar