Hopp til innhald

Film og filmklipp

Positive, Comparative and Superlative of Adverb

Watch this video clip (1:23 min.) to learn more about the positive, comparative and superlative forms of adverbs.

Sist faglig oppdatert 03.09.2013
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar