Hopp til innhald

Fagstoff

Descriptive Language

Watch this video clip (2:18 min.) to learn more about how and when to add more descriptive language to your text.

CC BY-SASkrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld. Rettshavar: Amendor
Sist fagleg oppdatert 03.09.2013

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar