Hopp til innhald

Film og filmklipp

Descriptive Language

Watch this video clip (2:18 min.) to learn more about how and when to add more descriptive language to your text.

Sist faglig oppdatert 03.09.2013
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar