Hopp til innhald

Film og filmklipp

-ing Form of the Verb

Watch this video clip (2:14 min.) to learn more about the -ing form of the verb.

Sist faglig oppdatert 04.09.2013
Skrive av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettshavar: Amendor

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar