Hopp til innhald

Øving

Countables and Uncountables

Is it countable (cars, dogs) or uncountable (water, air)?

Sist faglig oppdatert 09.06.2016
Skrive av Knut Inge Skifjeld

Læringsressursar

Working with Grammar

Læringssti

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar