Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Frank og kattene

Opne bilete i eit nytt vindauge

Oppgåve

Les novella "Frank og kattene" og jobb deretter med spørsmåla:

  1. Finn informasjon om hovudpersonen:

    alder, familie, forhold til familien, forhold til andre menneske generelt, yrkesbakgrunn, tidlegare liv, bustad, forhold til kattane, gjeremål, hobbyar, oppførsel, rutinar

  2. Kva tid på året er det når han får besøk av den vesle jenta?
  3. Kva er den første reaksjonen hans når han møter henne?
  4. Er det noko som fortel oss at mor til jenta veit kven Frank er?
  5. Kva for ei side ved seg sjølv får Frank vist i møtet med jentungen?
  6. Kva slags heilskapsinntrykk får du av Frank?

Relatert innhald

CC BY-NC-SASkrive av Marion Federl.
Sist fagleg oppdatert 10.01.2019

Læringsressursar

Episk dikting