Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Komposisjon

Ein blomsterdekoratør set saman ein bukett. Foto.
Opne bilete i eit nytt vindauge

Oppgåve

Vel deg ei av novellene nedst på sida, og sjå på komposisjonen. Skriv ned døme frå teksten som viser kva du har funne ut:

 1. Korleis startar novella?
 2. I kva rekkjefølgje blir hendingane presentert?
 3. Er det stader i teksten der du får hint om kva som har skjedd i fortida, eller om noko som skal skje i framtida?
 4. Blir noko gjenteke i teksten, som hendingar eller formuleringar?
 5. Er det meir enn éi forteljing i novella?
 6. Korleis er spenninga bygd opp?
Nokre fagomgrep du kan få bruk for når du skal svare på oppgåvene
 • in medias res
 • skildring
 • bakgrunnsinformasjon
 • faste formular
 • kronologisk
 • retrospeksjon
 • frampeik
 • gjentaking
 • parallellar
 • rammeforteljing
 • spenningsoppbygging
 • spenningskurve
 • eksposisjon
 • konfliktar
 • konfliktopptrapping
 • høgdepunkt
 • spenningstoppar
 • vendepunkt
 • løysing


Relatert innhald

Novelle om ungdom og identitet. Elevtekst.

Novelle om boksing og kjærleikssorg.

CC BY-SASkrive av Marthe Johanne Moe og Marion Federl.
Sist fagleg oppdatert 12.02.2020

Læringsressursar

Episk dikting