Hopp til innhald

Oppgåver og aktivitetar

Handling og konflikt

Oppgåve

Opne bilete i eit nytt vindauge

Les novella "Knock-out" av Håkon Jarle Sveen.

  • Kva for konfliktar eller utfordringar er det hovudpersonen er kasta ut i?
  • Kva er hovudhandlinga i denne novella, og kva er sidehandlinga (som vi berre får vite om i nokre korte glimt)?
  • Kvifor er sidehandlinga relevant for det som skjer i hovudhandlinga?

Relatert innhald

Novelle om boksing og kjærleikssorg.

Du kan også lytte til teksten i staden for å lese, dersom du føretrekker det:

"Knock-out"

0:00
-0:00
CC BY-NC-SASkrive av Marion Federl.
Sist fagleg oppdatert 09.01.2019

Læringsressursar

Episk dikting