Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Her møter du Wenche B. Michelsen, som er barne- og ungdomsarbeidarlærling på ein vidaregåande skule. Ho jobbar i hovudsak med enkeltelevar eller grupper av elevar som har behov for tilrettelegging.

 

Mange av elevane har nedsett funksjonsevne, og ein del av elevane har individuell opplæringsplan. Wenche sin jobb er å hjelpe desse elevane i skulesituasjonen, både fagleg, sosialt og praktisk.

 

Gjennom arbeid med denne læringsstien skal du

  • kjenne til rutinar og arbeidsoppgåver i ein vidaregåande skule
  • få innblikk i korleis ein vidaregåande skule blir driven
  • gi eksempel på kva profesjonell yrkesutøving er 
  • bli førebudd til lærlingetida som fagarbeidar i vidaregåande skule

Lykke til!!