Hopp til innhald

Oppgåve

Kva er kva i datamodellen?

I denne oppgåva skal du plassere orda på rett stad på datamodellen. Der det kan vere fleire stader som er rette, er det nok å plassere ordet på éin av dei rette stadene.

Sist faglig oppdatert 27.10.2020
Skrive av Karl Arne Dalsaune, Stina Åshildsdatter Grolid og Karl Arne Dalsaune

Læringsressursar

Database

Fagstoff

Oppgåver og aktivitetar