Hopp til innhald

Oppgåve

Kva er kva i datamodellen?

I denne oppgåva skal du plassere orda på rett stad på datamodellen. Der det kan vere fleire stader som er rette, er det nok å plassere ordet på éin av dei rette stadene.

LK20
Sist oppdatert 27.10.2020
Skrive av Karl Arne Dalsaune, Stina Åshildsdatter Grolid og Karl Arne Dalsaune

Læringsressursar

Database

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?