Hopp til innhald
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien skal du

  • vite kva journalistikk er og korleis ein journalist jobbar
  • vite kva ein nyheit er, og kjenne til dei viktigaste nyhetskriteria
  • kjenne til prosessen frå idéen oppstår til saka er publisert
  • kjenne til og kunne bruke dei seks grunnleggjande spørjeorda
  • vite kva for element ein nyhetsreportasje inneheld
  • kjenne til og kunne bruke skrivemodellen "den omvendte pyramiden"