Hopp til innhald

Blodtypar og blodoverføring

Skjemaet viser forenkla modellar av raude blodlekamar og antistoff i AB0-systemet. Dei tre allela som fastset blodtypen, er A, B og 0 (null). Antigena på overflata til blodcellene er i verkelegheita små proteinstrukturar, men vi har valt å teikne store antigen som A og B for å gjere forskjellen tydeleg. Om ein pasient får overført ein blodtype som han har antistoff mot, vil blodet klumpe seg (agglutinere). Overføring av feil blodtype kan derfor skape ein livstruande situasjon.

Tegning av røde blodceller og antistoff.
Blodtype Genotyp Raude blodlekamar Antistoff i serum Kan få blod frå Kan gi blod til
A AA eller A0
Rød blodcelle med A på overflaten.
Blodtype A
Antistoff som binder seg til overflanten på blodceller type B.
Anti-B
A og 0 A og AB
B BB eller B0
Rød blodcelle med B på overflaten.
Blodtype B
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A
B og 0 B og AB
AB AB
Rød blodcelle med A og B på overflaten.
Blodtype AB
ingen Alle AB
0 00
Blodcelle med glatt overflate.
Blodtype 0
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A og Anti-B
0 Alle