Hopp til innhald

Blodtypar og blodoverføring

Dei tre allela som fastset blodtypen, er A, B og 0 (null). Antigena på overflata til blodcellene er i små proteinstrukturar. Overføring av feil blodtype kan skape ein livstruande situasjon.

Skjematisk teikning av blodlegem og antistoff som har klumpa seg saman. Illustrasjon.

Skjemaet viser forenkla modellar av raude blodlekamar og antistoff i AB0-systemet. Dei tre allela som fastset blodtypen, er A, B og 0 (null). Antigena på overflata til blodcellene er i verkelegheita små proteinstrukturar, men vi har valt å teikne store antigen som A og B for å gjere forskjellen tydeleg. Om ein pasient får overført ein blodtype som han har antistoff mot, vil blodet klumpe seg (agglutinere). Overføring av feil blodtype kan derfor skape ein livstruande situasjon.

Blodtype

Genotyp

Raude blodlekamar

Antistoff i serum

Kan få blod frå

Kan gi blod til

A

AA eller A0

Rød blodcelle med A på overflaten.
Blodtype A
Antistoff som binder seg til overflanten på blodceller type B.
Anti-B

A og 0

A og AB

B

BB eller B0

Rød blodcelle med B på overflaten.
Blodtype B
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A

B og 0

B og AB

AB

AB

Rød blodcelle med A og B på overflaten.
Blodtype AB

ingen

Alle

AB

0

00

Blodcelle med glatt overflate.
Blodtype 0
Antistoff som binder seg til antigen.
Anti-A og Anti-B

0

Alle