Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Din jobb som markedsførerChevronRight
  4. Lag en kampanjedag for aksjerChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

I denne læringsstien får du innsikt i hvordan organisasjoner i frivillig sektor kan jobbe for å nå målgruppene sine, og du lærer at alle mål ikke nødvendigvis kan formuleres i kroner og øre: Her er målet kunnskapsbasert. I denne læringsstien skal du sammen med andre elever lage en lokal «aksjedag» på skolen, der målet er å spre kunnskap om aksjer og verdipapirer.

 

Når du er ferdig med læringsstien, skal du

  • kunne gjøre rede for produktbegrepet og produktutvikling
  • kunne produsere enkelt reklamemateriell og gjennomføre salgssamtaler
  • kunne diskutere faktorer som påvirker salgssamtalen