Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. Grønn logistikkChevronRight
  4. Matavfall og papir fra husholdningenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Matavfall og papir fra husholdningen

Her lærer du litt om hvordan matavfall og papir fra husholdningen blir behandlet.

Papiravfall til gjenvinning
Papiravfall til gjenvinning.

Matavfall eller våtorganisk avfall

Matavfall er avfall som kan omdannes til biogass eller kompost. Avfallsfraksjonen går også under betegnelsen våtorganisk avfall.

I fraksjonen inngår matavfall, blomsteravfall, tørkepapir og annet organisk materiale som er lett nedbrytbart.

Papir

Også papir er organisk nedbrytbart materiale. Vi ønsker imidlertid å material- eller energigjenvinne denne fraksjonen.

Når vi materialgjenvinner papir, omgjør vi papiravfall til nye papirprodukter. Når vi energigjenvinner papiravfall, bruker vi papir som brennstoff for å produsere varme.

Derfor skal papirfraksjonen skilles ut som egen fraksjon. Når papir brytes ned, utvikles klimagassen metan. Det har vært forbudt å deponere slikt avfall siden 2009.

Returpapir, som aviser og trykksaker, samles i dag inn uten noen særskilt regulering fra miljøvernmyndighetene. Det eksisterer et velfungerende marked som etterspør brukt papir, papp og kartong for gjenvinning.

Læringsressurser

Grønn logistikk