Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PrisingChevronRight
  4. Prising av partigods ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prising av partigods

Her lærer du hvordan transportører priser partigods. Partigods er gods som går direkte fra avsenderen til mottakeren uten terminalbehandling. Slikt gods er ofte palletert. Hver pall opptar en del av det totale transportvolumet i konteineren.

Det er vanlig å beregne frakt etter lastmeter.
Det er vanlig å beregne frakt etter lastemeter.

For transportøren er det viktig å få betalt for hele transportvolumet. Vi kan angi volumet i kubikkmeter og beregne en frakt i samsvar med det. Vi kan også bruke begrepet lastemeter og beregne frakt etter hvor mange lastemeter godset opptar.

De fleste bruker i dag semitrailere. En semitrailer har en innvendig lastelengde på 13,6 m (det vil si 13,6 lastemeter) og en innvendig bredde på 2,4 m, mens den innvendige høyden kan variere fra 2,3 til 3,0 m.

Eksempel

Vi tar utgangspunkt i en semitrailer med følgende innvendige mål: 13,6 m lengde, 2,4 m bredde og 2,3 m høyde.

Slik kan kapasiteten være i en vanlig semitrailer.
Slik kan kapasiteten være i en vanlig semitrailer.

Totalt lastevolum blir:

13,6 m·2,3 m·2,4 m=75,072 m3

Samlet lastekapasitet kan for eksempel være oppgitt til 25 tonn i vognkortet. Vi fordeler de 25 tonnene på de 75 m3:

25 tonn75 m3=0,333 tonnm3=333 kgm3

Da får vi at 1 m3 lastevolum tilsvarer 333 kg, som er et vanlig brukt fraktberegningsmål for lettgods.

I stedet for å regne om fra volum til fraktberegningsvekt, kunne vi ha regnet om fra lastemeter til fraktberegningsvekt. Da får vi

1,0 m·2,4 m·2,3 m=5,52 m3

Én lastemeter opptar altså et volum på 5,52 m3.

Når et lastevolum på 1 m3 veier 333 kg, vil et lastevolum på 5,52 m3 (som tilsvarer 1 lastemeter) veie

333 kg·5,52=1 838 kg

I praksis bruker transportørene fraktberegningsvekter på 1 850 kg per lastemeter for sin europatrafikk med semitrailere og 2 000 kg for Norden-transporter (vogntog).

Vi kan nå også beregne fraktberegningsvekt per pallplass. En vanlig europall har ytre mål på 1,2 m x 0,8 m. Disse kan vi laste enten tre ved siden av hverandre eller to i bredden. Vi får da tre paller på 1,2 lastemeter eller to paller på 0,8 lastemeter. Gjennomsnittlig opptar da hver pall 0,4 lastemeter.

Fraktberegningsvekt for en pall som skal fraktes i Norden, der det beregnes 2 000 kg per lastemeter, blir da

2 000 kglastemeter·0,4 lastemeter=800 kg

Til Europa for øvrig, der vi skal beregne 1850 kg per lastemeter, blir fraktberegningsvekten

1 850 kglastemeter·0,4 lastemeter=740 kg

Læringsressurser

Prising