Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. YrkesetikkChevronRight
  5. Normer for å opptre omsorgsfulltChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Normer for å opptre omsorgsfullt

Transport- og logistikkmedarbeidere formidler daglig store verdier på vegne av vareeierne. Her lærer du om plikten til å ha omsorg for godset under transport.

Stykkgods transporteres på samlebånd til kontainer. foto.

Omsorg for gods

Alle transportkjøpere forventer at transport- og logistikkbedrifter viser omsorg for de varene de transporterer på vegne av avsendere og mottakere. Dette kravet har myndighetene funnet så viktig at de har lovfestet en regel om at transportørene har plikt til å ha omsorg for gods de har påtatt seg å frakte.

I praksis betyr det at en godstransportør ikke bare kan sette fra seg en sending dersom mottakeren nekter å ta imot den. Transportøren må da sørge for at godset ikke blir ødelagt. Deretter må han kontakte vareeieren for å få vite hva han skal gjøre med godset.

Lenke til Vegfraktloven.

Omsorg for passasjerer

I tillegg må transportøren opptre omsorgsfullt overfor barn som reiser alene, og andre som har spesielle behov for oppfølging og hjelp – før, under og etter fullført transport.

Læringsressurser

Yrkesetikk