Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. BransjelæreChevronRight
  4. KvalitetskravChevronRight
  5. Oppfølging av kvalitetskrav i transport- og logistikkbransjenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Oppfølging av kvalitetskrav i transport- og logistikkbransjen

Kunder etterspør en del egenskaper når de kjøper transport- og logistikktjenester. Som medarbeider i en transport- eller logistikkbedrift er det din oppgave å utføre oppdragene slik at kundebehovene blir tilfredsstilt, i alle de situasjonene der du kan bidra til det.

Bud leverer pakke til kvinne. foto.

Oppfølging for bussjåfører

Bussjåfører må først og fremst følge tidstabellen. Om det skulle oppstå forsinkelse som følge av mye trafikk, forstår nye passasjerer det. Derimot aksepterer ikke passasjerene at en sjåfør
kjører før rutetida.

Eldre passasjerer har behov for å sette seg før bussen begynner å kjøre. Blinde og brukere av stokk trenger kanskje hjelp fram til sitteplassen. Turister trenger hjelp for å finne fram til rett holdeplass. Hver kunde er unik og har sin egen oppfatning av hva som er god kvalitet. Utfordringen for en sjåfør blir å lese kundebehovene og prøve å følge dem opp så godt det lar seg gjøre.

Oppfølging for godssjåfører

Godssjåfører har ingen tidstabell de skal følge, men fastsatte avgangs- og ankomsttider for hver tur. Disse tidene må sjåføren overholde. I tillegg må alt gods lastes og losses skånsomt, og godset må sikres under transport for å forebygge skader. Avvik oppstår ved stengte veier og ved redusert framkommelighet på veinettet. I slike situasjoner må sjåførene holde kontakt med oppdragsgiverne sine, slik at kundene kan varsles om forsinkelsene.

Oppfølging for logistikkoperatører

Logistikkoperatører må sikre at de plukker riktig ordre, og de må emballere varene slik at de forebygger transportskade. De må fylle ut et fraktbrev med riktig mottakeradresse, slik at varen kommer fram til avtalt tid og sted. De må også overføre sporingsinformasjon om varen til kunden, eller avtale med godstransportøren at han skal sørge for det. Ved nettsalg må de også legge ved et opplysningsskjema om angrerett sammen med en pakkseddel som viser hva hver sending inneholder. I tillegg må de følge opp retur fra kunder som har benyttet seg av angreretten.

Læringsressurser

Kvalitetskrav

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Vurderingsressurs