Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. KommunikasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Kommunikasjon

Menneskelig kommunikasjon kan foregå på ulike måter og har som mål at hvert individ får formidlet sine tanker og behov. Det kan foregå verbalt (språklig) og ikke-verbalt ved hjelp av kroppsspråk eller for eksempel lyder, peking eller øyekontakt.

Lege snakker med et barn som er sammen med sin mor. Foto.

Som fagarbeider innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren er kommunikasjon med mennesker i ulike situasjoner en sentral del av jobben din. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om og ferdigheter innen de ulike formene for kommunikasjon.

Emner

Kommunikasjon

  • En kommunikasjonsprosess kan forklares med at det skjer en kommunikasjon mellom sender og mottaker.

  • Som fagarbeider i helse-, oppvekst- og sosialsektoren stilles det krav til kommunikasjon. Du skal kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig.